ABBYY FlexiCapture

ABBYY FlexiCapture е интелигентен, точен и непрекъснато развиващ се софтуер за цифрово разпознаване на документи. Той ви осигурява единна входна точка, през която потока от различни видове бланки и документи, (без значение сложността и структута им) автоматично се трансформира в използваеми и достъпни данни, готови за прехвърляне към бизнес софтуерите и базите, които използвате. ABBYY FlexiCapture заменя времеотнемащия процес по ръчно въвеждане и сортиране на информация, (който освен това коства и много ресурси на организацията), с процедури за автоматична класификация на документи, и извличане на данни.

ABBYY FlexiCapture е проектиран за автоматично и снемане на данни от различни видове документи, включително:

  • Фиксирани бланки (въпросници, проучвания, тестове)
  • Полуструктурирани документи (фактури, ордери за продажба, касови бонове)
  • Неструктурирани документи (договори, писма и статии)

Документите преминават през четири етапа (импортиране, разпознаване, проверка и експортиране) и в резултат, те са класифицирани, разпознати, проверени и конвертирани в надеждни и прецизно структурирани електронни данни, с възможност за лесно търсене. Тези данни, могат да придвижват бизнес процесите както през отделните отдели, така и през цялата ви организация.

ABBYY FlexiCapture съдържа мощни инструменти за нагаждане към нуждите на клиента, които могат да изпълнят от най-простите, до най-сложните задачи, свързани с обработка на документи. Стандартният алгоритъм на работа на софтуера може да бъде променен и към него могат да бъдат добавени външни модули и енджини, които да допълнят, или заменят сегашните етапи.

Защо хората избират FlexiCapture?

  • Най-точно разпознаване на документите
  • Разпознаване на документи от всякаква сложност
  • Гъвкава интеграция и къстомизация
  • Добра производителност

Антиподес е официален технологичен дистрибутор на вертикалните решения на ABBYY за територията на Република България
Повече информация за продукта, можете да намерите на официалния уебсайт на ABBYY